28 november, 2006

Words of the day

Jeg glemmer aldri et ansikt - men i Deres
tilfelle er jeg villig til å gjøre et unntak.
Groucho Marx

Ingen kommentarer: