07 november, 2008

Ord for dagen

Kreativitet er kanskje medfødt, men den vokser
jo mer du utfolder deg.
Synnøve Anker Aurdal

Ingen kommentarer: