09 oktober, 2008

Ord om barn

-------------------------------------------------------------------
Barn er noen enestående skapninger, og det er vi
som skal forsøke å etterligne dem, ikke omvendt.

Lone Dybkjær
-------------------------------------------------------------------
Barn er de fattiges rikdom.
Thomas Fuller
-------------------------------------------------------------------
Vi skaper et rom sammen, barna og jeg, og i det
rommet oppstår det mirakler.

Märtha Louise
-------------------------------------------------------------------
Barn er de hendene som vi griper himmelen med.
Henry Ward Beecher
-------------------------------------------------------------------

Ingen kommentarer: