30 oktober, 2008

Ord for dagen

Mennesket er det eneste vesen på jorden som kan smile.
Det er et lys i vårt ansikts vindu, som hjertet bruker til å
vise at det er hjemme.
Henry Ward Beecher

Ingen kommentarer: