30 september, 2008

Dagens dikt

Tal ikke om hav til en frosk i en brønn.
Den vil kalle deg gal og bespotte ditt skjønn.
At havet er til, det er løgn for et kryp,
som tror at en brønn er det evigste dyp

Og tal ikke vist til et sommerfugl-kre
om urtid og istid og evig sne.
Alt dette er vittelig eventyrløgn
for solblinde barn av et duftende døgn.

Tal ikke til tiden om evighet.
Det er ikke sikkert at timene vet
en mere uendelig tid enn et år,
hvori allting begynner og alt forgår.

Tal ikke om Gud til en fattig sjel
som løper og faller og slår seg ihjel.
Han vender tilbake dit hvorfra han kom,
og mere enn det vet han ingen ting om.

Herman Wildenvey

Ingen kommentarer: