05 november, 2006

Gullkorn fra barnemunn

Jeg finner stor glede i å lese gullkorn fra barnemunn,
og her er noe jeg trakk på smilebåndet av:

I de ti bud skal du ikke:
Du skal ikke stjele fra de fattige hvis de ser det. (Frida,6 år)
Du skal herde din farmor så hun kommer til himmelen. (Caroline, 7år)
Du skal ikke bølle. (Halvor, 6 år)
Du skal ikke begjære din ektefelle eller andre arbeidsfolk. (Christian,9år)
Du skal ikke slå i hjel tiden. (Karina, 6år)
Du skal holde sammen i tykt og tynt. (Kim Andre, 7år)
Du skal bare slå noen hvis du absolutt må. (Henriette, 7år)
Du skal ikke bakvaske noen bak deres ryggmarg. (Oscar, 7år)
Du skal oppbevare din neste som deg selv. (Runa,8år)
Du skal bevare deg vel. (Kristin, 8år)

Ingen kommentarer: